Axudas á dotación de equipamentos e activos que fomenten a innovación e a competitividade da Industria Cultural e Creativa Galega, ao abeiro do programa Hub da Industria Creativa Galega. Operación financiada pola Unión Europea, a través do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19

LA PANIFICADORA ESTUDIOS

DAVID MACHADO DOMÍNGUEZ

ACTUALIZACIÓN E MELLORA DE EQUIPACIÓN PARA NOVOS FORMATOS DE SON INMERSIVO

PROGRAMA OPERATIVO

FEDER GALICIA
2014-2020

Unha maneira de facer Europa

MEMORIA TÉCNICA DO PROXECTO

 

O mundo da imaxen e o son están a experimentar unha enorme transformación no modo en que os contidos son creados, producidos, distribuidos e consumidos. Xa non só se consume de maneira inmersiva no cine, se non que a través de novas tecnoloxias, estamos a chegar o espectador mediante os novos medios de difusión, plataformas de video por demanda, podcasts ou sistemas VR/AR (Realidade Virtual / Realidade Aumentada).

Todas estes sistemas de difusión utilizan diferentes tecnoloxias de cara o son, dende sistemas multicanle discretos, a sistemas como o Dolby Atmos, formatos binaurales, ambisónicos… Para poder producilos é necesario tanto inovar na forma de captar o son como o modo de traballalo na posprodución. E neste punto é onde fai incapé o proxecto de mellora que plantexamos, o cal nos permitirá poder traballar en futuros proxectos nestes inovadores formatos e nos fará máis competitivos como estudio de son.

Esta mellora se plantexa nos diferentes puntos da produción de son, tanto na captación de son directo como na posprodución.

Back to top of page